Virke Trening  støtter Føniksalliasen fordi funksjonell styrketrening og annen fysisk aktivitet gir økt livskvalitet og selvstendighet i hverdagen  for godt voksne. Mer enn hver femte nordmann over 60 år trener på treningssenter. Mange treningssentre har gruppetimer og individuelle tilbud spesielt rettet mot  seniorer.