Søbstad_logo 3x.png
 
 

Søbstad AS er et entreprenørselskap som spesialiserer seg på graving og sprengningsarbeid, vei og avløpsarbeid, grunn og betongarbeid og anleggs-gartnerarbeid. Bedriften har også et eget grustak hvor de produserer sand, singel, pukk og matjord.

Søbstad AS legger vekt på å beholde seniorene så lenge som mulig. Her er vi opptatt av at seniorene føler seg velkommen og vet at de blir satt pris på. De fleste som ønsker å jobbe lenger enn vanlig pensjonsalder er i god form, men noen arbeidsoppgaver kan byttes ut med oppgaver hvor kompetansen utnyttes bedre.

– Vi trenger kompetent arbeidskraft og alder er ingen hindring
så lenge jobben blir gjort.

– Ideologien hos Søbstad AS er at vi skal se alle ansatte, og at det skal være mulig å finne gode løsninger for hver enkelt.

Sier Dag Søbstad, faglig leder og eier av entreprenørbedriften Søbstad AS på Tiller i Trondheim.