logo_senior_norge.jpg
 
 

Senior Norge er en naturlig partner for Føniksalliansen. Senior Norge ble stiftet den 21. mai 2002 med det formål å bekjempe eldrediskriminering og negative holdninger til alderdom, øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv, sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg og etablere Senior Norge som et respektert og naturlig talerør for seniorenes sak.