static1.squarespace.png
 
 

Nøkkelen til et bærekraftig og aldersvennlig samfunn i fremtiden vil være bo smartere. Dette vil Selvaag bidra til i Føniksalliasen gjennom Selvaag Pluss – et boligkonsept som tilrettelegger for et levende og aktivt bomiljø på tvers av generasjoner.