Logo-Sameign.png
 
 

Sameign er et nyetablert selskap med fokus på boliger som møteplass mellom generasjoner og kulturer.

Selskapet består av personer med bakgrunn fra eiendom, boligutvikling, teknologi, økonomi, myndighetskontakt og kommunikasjon.  Vi er boligutviklere, og er i dag  i dialog med politiske myndigheter for å kunne initiere de første byggeprosjektene om mulig i løpet av høsten 2018. 

Boligkonseptet har en klar profil basert på:

1. Fremme interaksjon mellom generasjoner.  Dette blant annet ved å engasjere beboerne i beboertjenester. 

2. Fremme sosial interaksjon mellom beboerne.  Ved å bygge boliger som har fellesområder og møteplasser som innbyr til kommunikasjon og engasjement

3. Klar miljøprofil.  Boligene blir bygget med tanke på strenge miljøkrav, naturlige materialer, og lavenergi.

4. Døråpner for førstegangskjøpere.  Mange har få eller ingen muligheter til å komme inn på boligmarkedet på bakgrunn av mangel på egenkapital, begrensede muligheter for boliglån etc.  En leiekontrakt hos Sameign vil etter etter en stund resultere i eie.