ALLIANSEPARTNERE

Føniksalliansen er et initiativ fra Mental Helse. Vi skal i 2017 jobbe med en rekke alliansepartnere som ser utfordringene knyttet til eldrebølgen og verdien av å tenke nytt for å ruste oss for fremtiden.

Dette handler både om hvordan virksomheter behandler seniorer som målgruppe,og hvordan vi bedre kan bevare og videreføre den kompetansen som seniorene besitter.

Trykk på bildene for å lese mer.