Layer 1@3x.png
 
 

Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker.

Nyby er en app, men vi liker å tenke på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på.

I Nyby kan offentlige, ideelle, frivillige og private organisasjoner, jobbe side om side med pårørende og naboer. Kombinasjonen av sterke institusjoner, naboer og pårørende gjør at vi sammen kan bygge morgendagens velferdssamfunn.