NOisolation3x.png
 
 

No Isolation har som mål at ingen skal leve ufrivillig i sosial isolasjon og ensomhet. Derfor skreddersyr vi kommunikasjonsverktøy for de som ikke har glede av eksisterende løsninger. Vi bidrar til et aldersvennlig samfunn ved å lage verktøy som fremmer de gode sosiale møtene, på tvers av generasjoner.