Føniksrådet

Føniksrådet er en viktig del av Føniksalliansen og består av engasjerte enkeltindivider med kunnskap og kompetanse. Rådet har satt kriteriene for ordningen og er et viktig knutepunkt i arbeidet med Føniksalliansen. 

 
 
 Astrid Nøklebye Heiberg Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Astrid Nøklebye Heiberg
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

 Johan Kaggestad Kommentator og tidligere toppidrettstrener

Johan Kaggestad
Kommentator og tidligere toppidrettstrener

 Bjarne Håkon Hanssen Tidligere helseminister

Bjarne Håkon Hanssen
Tidligere helseminister

 Victor Normann Tidligere arbeidsminister

Victor Normann
Tidligere arbeidsminister

 Odd Einar Dørum Tidligere partileder og stortingspolitiker

Odd Einar Dørum
Tidligere partileder og stortingspolitiker

 Gunn Marit Helgesen Styreleder KS

Gunn Marit Helgesen
Styreleder KS

 Leif Strømdal Leder Mental Helse Norland

Leif Strømdal
Leder Mental Helse Norland

 Ingrid Stange Partnership for Change

Ingrid Stange
Partnership for Change

 Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

 Laila Helene Langerud Styremedlem Mental Helse

Laila Helene Langerud
Styremedlem Mental Helse