Føniks-ordningen

Føniks-ordningen skal sette en ny standard for hva som er aldersvennlig gjennom å belønne aktører i samfunnet som bidrar til å skape økt livskvalitet på tvers av alder. Både virksomheter, kommuner, produktleverandører, sosiale entreprenører og tjenetilbydere kan bli med i Føniks-ordningen så lenge man oppfyller ni krav som er utformet av Føniksrådet. Gjennom denne ordningen forplikter aktørene seg til å initiere minimum ett tiltak som svarer på målsettingen for prosjektet og som jobber for større inkludering av seniorer.

 
 

1.

Føniks-partneren skal etterstrebe og legge til rette for at seniorer kan benytte sine ressurser på alle områder der de positivt kan bidra.

 

 

2.

Føniks-partneren identifiserer seg med, og vil gjøre informasjon fra FRI-prosjektet tilgjengelig internt i virksomheten, samt i de kanaler virksomheten benytter i sin daglige virksomhet.

 

 

3.

Tilknytningen til Føniks-ordningen skal være synlig i bedriftenes kanaler, slik at det er lett å identifisere bedriften som delaktig i prosjektet. Der det er naturlig vil bedriftene også etterstrebe og involvere sin delaktighet i innhold- og kommunikasjonsutvikling.

 

 

4.

Føniks-partneren skal bidra til å gjøre hverdagen lettere og mer attraktiv for seniorene, også i egen organisasjon, ved aktivt å initiere tiltak som er tilretilrettelagt målgruppen.

 

 

5.

De tjenester og produkter som lanseres skal skape økt livskvalitet og fellesskap for dem som de berører.

 

 

6.

 

Tjenester og tilbud skal være lokalt og regionalt tilgjengelig, om mulig også på nasjonalt nivå. Målet er å samarbeide på tvers av offentlige og private virksomheter, i nær dialog med frivillig sektor.

 

 

7.

 

Føniks-partneren skal gjennom sine initiativer engasjere faglig, kulturelt og/eller medmenneskelig, og føre til interaksjon og aktivitet innad og på tvers av generasjoner.

 

 

8.

Føniks-partneren skal benytte seniorenes kompetanse og erfaring slik at dette kommer virksomheter, lokalmiljøet og yngre generasjoner til gode.

 

 

9.

Som partner vil virksomheten initiere minimum ett tiltak som skal skape oppmerksomhet om Føniksalliansen.