Føniks-ordningen

Føniksalliansen skal sette en ny standard for hva som er aldersvennlig gjennom å belønne aktører i samfunnet som bidrar til å skape økt livskvalitet på tvers av alder. Både virksomheter, kommuner, produktleverandører, sosiale entreprenører og tjenetilbydere kan bli med i Føniksalliansen så lenge man oppfyller ni krav som er utformet av Føniksrådet. Gjennom denne ordningen forplikter aktørene seg til å initiere minimum ett tiltak som svarer på målsettingen for prosjektet og som jobber for større inkludering av seniorer.

 
 

1

Fønikspartneren skal etterstrebe og legge til rette for at seniorer kan benytte sine ressurser på alle områder der de positivt kan bidra.

 

 

2

Fønikspartneren identifiserer seg med, og vil gjøre informasjon fra Føniksalliansen tilgjengelig internt i virksomheten, samt i de kanaler virksomheten benytter i sin daglige virksomhet.

 

 

3

Tilknytningen til Føniksalliansen skal være synlig i bedriftenes kanaler, slik at det er lett å identifisere bedriften som delaktig i prosjektet. Der det er naturlig vil bedriftene også etterstrebe og involvere sin delaktighet i innhold- og kommunikasjonsutvikling.

 

 

4

Fønikspartneren skal bidra til å gjøre hverdagen lettere og mer attraktiv for seniorene, også i egen organisasjon, ved aktivt å initiere tiltak som er tilretilrettelagt målgruppen.

 

 

5

De tjenester og produkter som lanseres skal skape økt livskvalitet og fellesskap for dem som de berører.

 

 

6

 

Tjenester og tilbud skal være lokalt og regionalt tilgjengelig, om mulig også på nasjonalt nivå. Målet er å samarbeide på tvers av offentlige og private virksomheter, i nær dialog med frivillig sektor.

 

 

7

 

Fønikspartneren skal gjennom sine initiativer engasjere faglig, kulturelt og/eller medmenneskelig, og føre til interaksjon og aktivitet innad og på tvers av generasjoner.

 

 

8

Fønikspartneren skal benytte seniorenes kompetanse og erfaring slik at dette kommer virksomheter, lokalmiljøet og yngre generasjoner til gode.

 

 

9

Som partner vil virksomheten initiere minimum ett tiltak som skal skape oppmerksomhet om Føniksalliansen.