Føniksrådet

Føniksrådet er en viktig del av Føniksalliansen og består av engasjerte enkeltindivider med kunnskap og kompetanse. Rådet har satt kriteriene for ordningen og er et viktig knutepunkt i arbeidet med Føniksalliansen. 

 
 
Astrid Nøklebye Heiberg  Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Astrid Nøklebye Heiberg
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Johan Kaggestad  Kommentator og tidligere toppidrettstrener

Johan Kaggestad
Kommentator og tidligere toppidrettstrener

Bjarne Håkon Hanssen  Tidligere helseminister

Bjarne Håkon Hanssen
Tidligere helseminister

Victor Normann  Tidligere arbeidsminister

Victor Normann
Tidligere arbeidsminister

Odd Einar Dørum  Tidligere partileder og stortingspolitiker

Odd Einar Dørum
Tidligere partileder og stortingspolitiker

Gunn Marit Helgesen  Styreleder KS

Gunn Marit Helgesen
Styreleder KS

Leif Strømdal  Leder Mental Helse Norland

Leif Strømdal
Leder Mental Helse Norland

Ingrid Stange  Partnership for Change

Ingrid Stange
Partnership for Change

Sven Mollekleiv  President Norges Røde Kors

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

Laila Helene Langerud  Styremedlem Mental Helse

Laila Helene Langerud
Styremedlem Mental Helse