neskommune_horisontal_cmyk.eps.png
 
 

Nes eldresenter på Årnes i Akershus drives av 180 frivillige pensjonister , i tillegg til alle de som ønsker å bruke eldresenteret. Hver mandag, onsdag og fredag året igjennom møter de opp og organiserer et vell av aktiviteter. Dette vil være dynamisk, da innholdet formes av brukere og frivillige selv. De har konseptet til morgendagens aktivitetssenter. Kultur og aktivitet går hånd i hånd i arbeidet med å skape livskvalitet i alle livets faser i Nes. Eldresenteret oser av smil, varme og medmenneskelighet. Hit er det trygt å komme, og du blir sett, verdsatt og inkludert i et stort fellesskap. 

Hva er spesielt positivt med eldresenteret? «Både brukere og frivillige har et sterkt eierskap til senteret, da de eldre selv er med å drive stedet. Mange ønsker å være aktive bidragsytere, ikke mottagere. Videre holder senteret liv i og gir innhold og mening i livet for dem som bruker senteret. Vi kan oppsummere med at livet leves her, og uten at mange trenger å benytte seg av andre kommunale instanser», sier daglig leder Lisbeth Thøger-Andresen.