Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer. Det gjør vi med informasjon, forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning.