static1.squarespace.png
 
 

Livsglede for Eldre arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. De har prosjekter over hele landet som tilrettelegger for generasjonsmøter mellom unge og eldre, helt fra barnehage til sykehjem. Som en del av FRI vil Livsglede jobbe for å utvide og styrke sine tilbud slik at stadig flere eldre og unge opplever forbedret livskvalitet gjennom sosiale relasjoner med mennesker rundt seg.