Forskningsgruppen Aldring, Helse og Velferd ved HIOA driver banebrytende tverrfaglig og flerfaglig forskning innen aldring. Forskningen i gruppen har en sterk orientering mot problemstillinger av betydning for arbeidslivet og vil som en kunnskapspartner i Føniksalliansen se på ulike faktorer som kan gi økt livskvalitet blant seniorer.