Vi støtter Føniksalliansen fordi vi vil bidra til å løfte fram frivilligheten som en viktig arena for seniorer og seniorer som viktige ressurser for frivilligheten. Eldre som gruppe er allerede svært aktive i frivilligheten, men det er både plass til og behov for enda flere. Gjennom Kampanjen for felleskap og sosial støtte har Frivillighet Norge fokus på å gjøre seniorer bedre kjent med mulighetene til å engasjere seg i frivilligheten og finne sitt fellesskap, spesielt gjennom nettstedet Frivillig.no 

Her kan seniorer som ønsker å delta som ressurser velge blant over 850 organisasjoner og oppdrag fordelt i alle landets fylker, og det er helt gratis å bruke.