Logo Friskus1.png
 
 

Hvem er vi? 

Friskus AS er en IT-leverandør med sterk helsefaglig kompetanse og brei erfaring innen frivillighet og helse- og velferdsutfordringer. Vi er en sosial entreprenør som løser reelle samfunnsproblem i den praktiske hverdagen til kommunale og frivillige koordinatorer og ildsjeler over hele landet. Ensomhet og utenforskap skal utryddes i samarbeid med kommuner og frivilligheten! Derfor har vi utviklet Friskus – en digital møteplass for aktivitet og frivillighet. Friskus er til bruk for hele befolkningen fra 13 år og oppover, skapt for å tilgjengeliggjøre positive nettverk med mestring og mening. 

Løsningen Friskus: 

Friskus tilbyr en brukervennlig og intuitiv aktivitetskalender med arrangement og frivillig-oppdrag i nærheten av deg, som kan filtreres både på interesse og sted. I tillegg har kommuner, frivilligsentraler, lag og organisasjoner anledning til å koordinere, rekruttere, planlegge og rapportere i verktøyet. Hver enhet får sitt komplette medlemsregister med kommunikasjonsmuligheter og kvalitetssikring av medlemmer og lokalbefolkning, i tillegg til aktivitetsoversikt lukket for gruppen eller tilgjengelig for alle.