Visjonen til Fretex er å gi folk grunn til å tro på framtiden. For oss gjelder det alle mennesker, både unge og gamle. Seniorer har verdifulle erfaringer og viktig innsikt. 

Det er mange seniorer som stiller opp som frivillige for Fretex. De kan lære barnebarn om verdien av ting og klær; de kan vise hvordan reparasjoner foregår og de kan fortelle om plaggenes historie. Fretex har samarbeidet med eldresentre om motevisning og vi har hatt over 70 år gamle modeller i våre butikkampanjer! Seniorer med tid til overs kan også være gode støttespillere for yngre mennesker som trenger litt støtte for å finne sin plass i arbeidslivet. 

For å synliggjøre seniorenes verdi har Fretex valgt å engasjere seg i Føniksalliansen.