Image@3x.png
 
 

Æra Strategic Innovation er et innovasjonsmiljø som jobber med designdrevet strategisk innovasjon for ny og bedre vekst. Både for kunder og samfunn.

Æra skal være det beste innovasjonsmiljøet FOR verden og har en formålsparagraf lydende enkelt og greit. Do good, make money.

Gjennom Floke, Æras initiativ for samfunnsinnovasjon, samles bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører for å løse komplekse samfunnsutfordringer som enkeltaktører ikke kan løse alene. I 2017 tok Floke for seg eldrebølgen og gjennom prosjektet Demografifloken jobbet 21 aktører sammen for å utvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller for et mer aldersvennlig samfunn. 

Vi står ovenfor en betydelig demografisk endring i årene som kommer. Den eldre delen av befolkningen blir større og eldre. Dette er et tegn på suksess for velferdsstaten, men samtidig vil staten få store utfordringer med å ta vare på denne økende og aldrende befolkningen. Så jo mer vi lykkes jo større blir utfordringen.

Derfor er det et behov for å tenke nytt og helhetlig og løse opp i de utfordringene som kommer, allokere innsatsen mer preventivt og endre holdningene relatert til den demografiske utviklingen. 

Vi i Æra er overbeviste om at det ligger store muligheter i å legge til rette for gode liv med aktiv og sunn aldring og i å se de store fordelene som en eldre, sprekere, lykkeligere og mer produktiv befolkning kan tilføre samfunnet. Og at vi kan lage en haug med løsninger som vil gjøre den demografiske utviklingen, "eldrebølgen", til en god opplevelse for samfunnet.