static1.squarespace.png
 
 

Som Skandinavias ledende private omsorgs og helseforetak fokuserer Aleris på omsorg som setter brukernes behov i sentrum gjennom profesjonalitet, engasjement og nytenkning. Deres engasjement i Føniksalliansen handler om å legge premissene for fremtidens eldreomsorg. Dette handler om å skape et mer aldersvennlig og dynamisk miljø som tilrettelegger for generasjonsmøter mellom yngre og eldre der samspill mellom alder skaper unik verdi og kunnskapsoverføring.