IMG_2885.JPG

OMSORGSFULL OMSTILLING

ET INTERVJU MED CHRISTIN ENGELSTAD, KOMMUNIKASJONSSJEF I SENIOR NORGE

Kastanjetrærne blomstrer i Bygdøy allé, utenfor Senior Norges lokaler, når Føniksalliansen møter Senior Norges kommunikasjonssjef Christin Engelstad. Organisasjonen som før het Seniorsaken har nå byttet navn til Senior Norge, og står på barrikadene for samfunnets eldre. 

 

Tekst og foto: Carl Korsnes    6. juni 2018

Hva er Senior Norges kjernesaker?

De tre overordnede sakene våre er diskriminering og forskjellsbehandling av seniorer, synliggjøre av seniorene som viktige ressurser i samfunnet og en verdig eldreomsorg. Målgruppen vår er personer fra 55 år og oppover.

I Norge er det en veldig «ungdomsdyrking». På Stortinget, for eksempel, er det fire eller fem av 169 representanter som er over 65 år. Samtidig er det én million over 60 år i Norge. Dette er et demokratisk problem.

Samfunnet er lite tilpasset seniorer. Grønt lys på fotgjengeroverganger, for eksempel, er ikke tilpasset eldre mennesker. Lyset er tilpasset gjennomsnittsgangen til befolkningen. Du kan tenke deg at hvis du skal over gaten med rullator, blir det vanskelig.

Med andre ord, Senior Norge tar for seg alt fra de små til de veldig store eldresakene i samfunnet.

Hvorfor ble Senior Norge alliansepartner i Føniksalliansen?

Føniksalliansen tok kontakt med Senior Norge fordi vi ble oppfattet som en positiv organisasjon som vil vise livsglede og -kvalitet. Vi er opptatt av å vise det gode ved seniorlivet. Da vi hadde det første møtet med Føniksalliansen ble det tydelig at vi stod for de samme verdiene – det var helt hånd i hanske. 

Senior Norge står på barrikadene for seniorer. Hvilke saker er mest aktuelle for Senior Norge akkurat nå?

Mangel på sykehjemsplasser har vært en av sakene vi lenge har stått på barrikadene for. I tillegg til å være en kamporganisasjon, har Senior Norge nå også utviklet seg til å bli en sterk lobbyorganisasjon Det betyr at vi sender inn mange høringer, forslag til lovendringer og holder mange politikermøter. Dette er ganske usynlig, og noe det er vanskelig å få applaus for, men det er til gjengjeld veldig viktig. 

Vil du nevne én av Senior Norges vellykkede kampanjer?

Vi har jobbet mye med eldres møte med den digitale hverdagen. Blant annet med DnB, som la ned 59 filialer for noen år siden. Da gikk vi rett til media og talte sterkt imot dette. Siden ble Senior Norge invitert til møte med kommunikasjonsdirektøren; vi ble invitert som medlem av en fokusgruppe om utvikling, hvor vi ga råd når det gjaldt eldre. DnB har reversert hele strategien, og skal nå gi alle analoge kunder tilbud. Det hele har vært en vellykket kampanje for oss. Mantraet vårt er omsorgsfull omstilling.

Ofte sier man at «Hvis du ikke har tilgang til nettbank, så kan du bruke barnebarnet ditt». Men det kan godt hende at en ikke vil at barnebarnet skal ha full tilgang til ens økonomi. Eldre blir veldig stakkarsliggjort og blir behandlet som barn. Det er uverdig og nedlatende. Selv om det kanskje ikke er tilsiktet, kommer det ut som uverdig og diskriminerende. Vi trenger et holdningsarbeid. Det er ikke synd på eldre, de bare synes ikke. 

Føniksalliansen legger opp til en holdningsendring i samfunnet gjennom å synliggjøre positive tiltak og generasjonsmøter. Hvilke holdningsendringer mener du trengs i samfunnet?

Samfunnsbildet knyttet til eldre er på mange måter negativt. De fleste unge kjenner faktisk ingen personer over 60 år. De treffer ingen over 60 i hverdagen sin, foruten besteforeldre, hvis de har noen. Der jeg bor ser jeg nærmest ingen eldre ute på gaten på ettermiddagen og kvelden.

Når man snakker om generasjonsmøter, er det ofte snakk om at de unge skal «gå på besøk» hos eldre. Det er noe annet enn å være sammen. Det skapes et bilde av at yngre kun besøker den gamle og får napoleonskake og kamferdrops. Måten eldre fremstilles på er ofte uheldig. 

Føniksalliansen samler det offentlige, næringslivet og frivilligheten i et felleskap som arbeider for et aldersvennlig samfunn. Hva mener du er det viktigste vi kan arbeide med sammen?

Fellesarenaer er viktig. Dette er noe jeg ønsker meg enda mer av. For eksempel et konkret og fast arrangement, gjerne knyttet til Føniksalliansen, der samarbeidspartnere sammen kan diskutere ulike emner knyttet til seniorpolitikk. Det skal være møter mellom ulike grupper, generasjoner og mennesker, en motsats til dagens «silotenkning». Jeg synes slike arenaer er noe av det viktigste vi kan arbeide med sammen.

Hvilke positive utviklinger ser du i samfunnet?

Det er gledelig at vi har fått gjennomslag for flere av våre kampsaker. For eksempel har man nå har fått lovfestet rett til sykehjem. Et annet eksempel er at man nå må ha politiattest for å kunne jobbe med eldre mennesker. Disse sakene har vi kjempet mye for. Det er positivt at Senior Norge får gjennomslag, men det er fortsatt en lang vei å gå.

 


Ønsker du å vite mer om Senior Norges arbeid, se:      www.seniornorge.org

Ønsker du å vite mer om Senior Norges arbeid, se: www.seniornorge.org


Hold deg oppdatert på Føniksalliansens arbeid via våre Facebook-sider.