Screen Shot 2017-03-15 at 19.41.53.png
backdrop.png
Skjermbilde 2017-03-14 kl. 11.13.49.png
merket.png
Screen Shot 2017-03-15 at 19.41.53.png

Om Føniksalliansen


Føniksalliansen jobber for å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir viktige bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig.

SCROLL DOWN

Om Føniksalliansen


Føniksalliansen jobber for å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir viktige bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig.

 
 

Dette er Føniksalliansen

Ambisjonen med Føniksalliansen er å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir velfungerende bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig. Pensjonistmodellen innebærer et brått brudd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker; noe som innebærer at seniorene ofte får bidratt mindre enn de selv ønsker – og mindre enn samfunnet har behov for. For mange medfører det også at de også kobles fra en stor del av sine viktigste sosiale relasjoner.

 
 

I en befolkning der vi både blir eldre og er friskere enn før, er denne samfunnsmodellen ikke hensiktsmessig – verken for enkeltmenneskene eller for samfunnet.  Med Føniksalliansen skal vi få de mest erfarne hodene vi har med på å løse de problemene vi som samfunn i dag står overfor. For å få til dette trommer vi nå sammen til Norges største dugnad innen samfunns- og næringsliv, der vi gjennom ulike tiltak og initiativer skal sette nye premisser for seniorenes rolle og betydning i samfunnet.

 
 
backdrop.png

Samarbeidspartnere


Samarbeidspartnere


 

Føniksalliansen

Føniksalliansen er et initiativ fra Mental Helse. Vi skal i 2017 jobbe med en rekke alliansepartnere som ser utfordringene knyttet til eldrebølgen og verdien av å tenke nytt for å ruste oss for fremtiden.

Dette handler både om hvordan virksomheter behandler seniorer som målgruppe, og hvordan vi bedre kan bevare og videreføre den kompetansen som seniorene besitter.

 
 

Aleris
 

Frivillighet Norge
 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

 
seniorsaken.png

Seniorsaken

selvaag.png

Selvaag

fretex.png

Fretex

 
aldring_og_helse.png

Aldring og helse           

hioa.png

Høgskolen i Oslo og Akershus

Elkjøp                              

 
virketrening.jpg

Virke trening

livsglede_for_eldre.png

Livsglede for eldre

Alder

 
Layer 1@3x.png

Nyby

Cura_G_logo3.png

CuraGuard

Søbstad_logo.png

Søbstad AS

 
Image@2x.png

Great Place to Work

 

Layer 1@3x.png

Elvebakken videregående skole

Prospera_placeholder.png

Prospera Stiftelsen

 

 
Image@3x.png

Telia

Evig_Aktiv2.png

Evig Aktiv

NOisolation2x.png

No Isolation

 
Image@3x.png

Sameign

Layer_1@3x.png

Impact Hub Bergen

Skjermbilde 2017-03-14 kl. 11.13.49.png

Rådet


Rådet


 

Føniks-rådet

Føniks-rådet er en viktig del av Føniks-ordningen og består av engasjerte enkeltindivider med kunnskap og kompetanse. Rådet har satt kriteriene for ordningen og er et viktig knutepunkt i arbeidet med Føniksalliansen. 

 
 
Astrid Nøklebye Heiberg Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Astrid Nøklebye Heiberg
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Johan Kaggestad Kommentator og tidligere toppidrettstrener

Johan Kaggestad
Kommentator og tidligere toppidrettstrener

Minken Fosheim Kulturprofil

Minken Fosheim
Kulturprofil

Bjarne Håkon Hanssen Tidligere helseminister

Bjarne Håkon Hanssen
Tidligere helseminister

Victor Normann Tidligere arbeidsminister

Victor Normann
Tidligere arbeidsminister

Gunn Marit Helgesen Styreleder KS

Gunn Marit Helgesen
Styreleder KS

Leif Strømdal Leder Mental Helse Norland

Leif Strømdal
Leder Mental Helse Norland

Ingrid Stange Partnership for Change

Ingrid Stange
Partnership for Change

Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

Odd Einar Dørum Tidligere partileder og stortingspolitiker

Odd Einar Dørum
Tidligere partileder og stortingspolitiker

Laila Helene Langerud Styremedlem Mental Helse

Laila Helene Langerud
Styremedlem Mental Helse

 
merket.png

Ordningen


Ordningen


 
 

Føniksalliansen

Føniksalliansen skal sette en ny standard for hva som er aldersvennlig ved å belønne aktører i samfunnet som bidrar til å skape økt livskvalitet på tvers av alder. Både virksomheter, kommuner, produktleverandører, sosiale entreprenører og tjenestetilbydere kan bli med i Føniks-ordningen så lenge man oppfyller kravene som er utformet av Føniks-rådet. Gjennom denne ordningen forplikter aktørene seg til å initiere minimum ett tiltak som svarer på målsettingen for prosjektet og som jobber for større inkludering av seniorer.

 
 
 

1.

Føniks-partneren skal etterstrebe og legge til rette for at seniorer kan benytte sine ressurser på alle områder der de positivt kan bidra.

 

 

2.

Føniks-partneren identifiserer seg med, og vil gjøre informasjon fra Føniksalliansen tilgjengelig internt i virksomheten, samt i de kanaler virksomheten benytter i sin daglige virksomhet.

 

 

3.

Tilknytningen til Føniks-ordningen skal være synlig i bedriftenes kanaler, slik at det er lett å identifisere bedriften som delaktig i prosjektet. Der det er naturlig vil bedriftene også etterstrebe og involvere sin delaktighet i innhold- og kommunikasjonsutvikling.

 

 

4.

Føniks-partneren skal bidra til å gjøre hverdagen lettere og mer attraktiv for seniorene, også i egen organisasjon, ved aktivt å initiere tiltak som er tilretilrettelagt målgruppen.

 

 

5.

De tjenester og produkter som lanseres skal skape økt livskvalitet og fellesskap for dem som de berører.

 

 

6.

 

Tjenester og tilbud skal være lokalt og regionalt tilgjengelig, om mulig også på nasjonalt nivå. Målet er å samarbeide på tvers av offentlige og private virksomheter, i nær dialog med frivillig sektor.

 

 

7.

 

Føniks-partneren skal gjennom sine initiativer engasjere faglig, kulturelt og/eller medmenneskelig, og føre til interaksjon og aktivitet innad og på tvers av generasjoner.

 

 

8.

Føniks-partneren skal benytte seniorenes kompetanse og erfaring slik at dette kommer virksomheter, lokalmiljøet og yngre generasjoner til gode.

 

 

9.

Som partner vil virksomheten initiere minimum ett tiltak som skal skape oppmerksomhet om Føniksalliansen.